נושאים שונים

איך לבדוק את המזוזות בביתכם?

שיעור מעשי בבדיקת מזוזה

הדרכה לבדיקת מזוזה באופן עצמאי, השיעור בלווי מצגת.

הרב ישי שריג | כ"ה אלול תש"פ