גיטין

מה בין איסור דרבנן לדברי קבלה?

מסכת גיטין: דף ז' ע"א (איסורים מפני חורבן המקדש)

בירור ההבדל בין איסור דרבנן לדברי קבלה, דרך הסוגיא בגיטין העוסקת באיסורים מפני חורבן המקדש.

הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל | תשנ"ה