רב ותלמיד

קבלו דברי – צדקות ופסיקת הלכה

מאמר מס' 5

לעיל ראינו שהרב מגלה את דבר ה', וכעקרון אין הוא יוצר אותה. כעת נראה שלא זו בלבד שאין הוא יוצר אותו, אלא גם איננו יכול לקחת בעלות עליה, להכריח את חבריו לקבל את דעתו מחמת גודל צדקותו וכדומה.

הרב אריאל פרג'ון | איר תשס"ט