ויצא

הלכה מדברי אגדה

כיצד ניתן להסיק מסקנות הלכתיות מדברי חז"ל באגדה? דיון הלכתי בעקבות האגדה המתארת את הויכוח בין האבנים: "עלי יניח צדיק את ראשו". ‭‮

הרב אביחי קצין | ג' כסליו תשס"ט