ישראל והעמים

"ייהרג ואל יעבור" אצל בן נח

ברור מחלוקת אביי ורבא שתלוי מתי אומרים שבאונס לא משתייך המעשה לעושה.

הרב חיים כץ | ה' אייר תשס"ט