חיי שרה

ניחוש אסור ומותר

מהי ההגדרה לניחוש שאסרה התורה ב"לא תנחשו"? האם ניתן לומר שאליעזר עבד אברהם ניחש? האם מותר לנחש או לא?

הרב דוד דב לבנון | סיוון תשס"ד