ויקרא

כל ההתחלות מפורים

הרב יוסף נווה | אדר ב תשפ"ב