ויקרא

פרשת ויקרא - אדם המקריב את חלבו ודמו

* ברוב הקרבנות מקריבים דם וחלב שהם שני הפכים * כשמזדמן לאדם מצווה צריך להיות מהיר כדם, בעבירה שיהיה כבד כחלב. נמצא שאדם מקריב את חלבו ודמו. * "החודש הזה לכם.." - ר"ח ניסן. הוצאת 3 ספרים. * סיפור מהמר שהפסיד את כל כספו * ניצול זמן באדיבות אתר הרב עמאר

הראשל"צ הרב שלמה משה עמאר | אדר התשע"ה