בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
11 שיעורים
  undefined
  43 דק'
  ויקרא

  עניין הקורבנות ומעלת פורים

  שיחת מוצ"ש פרשת ויקרא תשפ"ב

  ספר ויקרא, עניין הקורבנות ודרך תיקון החטאים, קורבן עני, עבודת ה' מתוך קושי, מעלת הכהן הגדול מול המלכות, קורבן עולה ויורד ומעלת הצטרפות למצווה. תיקון מרדכי את עוון שאול, פטירת הרב צבי יהודה, פורים נס שבתוך הטבע, שלוש מצוות שנצטוו ישראל בכניסתם לארץ אצל האדם הפרטי.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י' אדר ב' תשפ"ב
  undefined
  47 דק'
  ויקרא

  שורשו של עמלק ועבודת פורים

  שיחת מוצ"ש פרשת ויקרא - זכור תשע"ט

  חז"ל ממשילים את עמלק לכלב, הכלב אינו בא בחינם וכל פרשת עמלק באה להזכיר להיזהר מהשאלה היש ה' בקרבנו. כלב הוא חצוף ואינו מקבל שום עול. לחצוף אין תקנה ולכן מותר לקראו לכזה רשע. שורש של עמלק זה הפך האמונה הפך היראת שמים "ויהיו ידיו אמונה".

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ט' אדר ב' תשע"ט
  undefined
  45 דק'
  ויקרא

  להיות קרובים לה'

  שיחת מוצאי שבת פרשת ויקרא תשע"ח

  חומש ויקרא ◆לדעת לשמוע ◆עבודת ה' בשמחה ◆כוונת הלב לשמים ◆התקדמות הפרט קשורה בהתקדמות הכלל ◆מידה טובה מרובה ממידת פורענות◆ גאולה בחודש ניסן.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ח אדר תשע"ח
  undefined
  51 דק'
  ויקרא

  שיחה לפרשת ויקרא-זכור תשס"ח

  עניינו של ספר ויקרא ◆עבודת ה' רק בשמחה ◆לשמוע את דבר ה' ◆פרשת זכור ◆לא לרחם על אכזרים ◆הסתר פנים בתהליכי הגאולה ◆מצוות הפורים .

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ט' אדר ב' תשס"ח
  undefined
  42 דק'
  ויקרא

  עבודת התפילה

  שיחת מוצאי שבת ויקרא תשע"ו

  הקרבנות והתפילה ◆ כח הדיבור ◆ מעלת המצוות ◆ עמלקיות בתוך הקודש ◆ מה מביא לשמחה ◆ ההתנהגות הנכונה בפורים.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ניסן תשע"ז
  undefined
  48 דק'
  ויקרא

  קורבן ציבור

  שיחה לפרשת ויקרא

  האורות המתגלים בחומשים * קריאה לישראל דרך משה * התבטלות בהקרבה * קורבן מנחה * שלמים – עבודת ה' שלמה * מהותו של הציבור * כוחם של חכמים מהציבור *בטחון בה' מפני השפעות.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | אדר ב תשע"ו
  undefined
  36 דק'
  ויקרא

  עשיית המצוות מתוך שמחה, ושמחת פורים.

  * שכרו העצום של העושה מצווה נלמד מעונשו של החוטא - תיקון חטא אדם הראשון. * חודש אדר - "הדור קיבלוה בימי אחשוורוש". * אחד המרבה ואחד הממעיט * מידה טובה ומידת פורענות * מהי שמחה אמתית *השמחה שצריכה להיות לאדם בעבודת ה' ובחודש אדר.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א
  undefined
  39 דק'
  ויקרא

  מדרגת הקרבנות

  שיחה לפרשת ויקרא תשע"א

  הקריאה התמידית * הקרבנות מלמדים על סגולת ישראל * עבודת ה' לפי מדרגת האדם * העיקר הוא פנימיות האדם * קרבן עולה, מנחה ושלמים * קרבן כהן משיח, ציבור ונשיא

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ז' אדר ב' תשע"א
  undefined
  45 דק'
  זכור

  פרשת ויקרא - זכור התשס"ה

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | אדר ב' התשס"ה
  undefined
  44 דק'
  זכור

  פרשת ויקרא-זכור תשס"ג

  ה' קורא לנו לשוב בתשובה. אנו מקבלים שכר אפילו על ספק מצוה. מיהו עמלק, וכיצד יש להילחם בו? מה מיוחד בימי הפורים שאינם עתידים להתבטל?

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | תשס"ג
  undefined
  ויקרא

  פרשת ויקרא תש"ס

  ספר ויקרא מבטא את ההתקרבות של האדם ושל העולם לרבש"ע. עצם אפשרות הכפרה על ידי הקרבנות מבטאת את היות החטא מקרי ולא מהותי.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | אור ליב אדר ב' ה'תש"ס
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il