ויקרא

מה בין ספר ויקרא לספר במדבר?

הרב יוסף צבי רימון | ניסן תשע"ז