ויקרא

משה רבנו - גיבור, חכם ועניו

* המשך ישיר של ספר שמות *משה רבנו - אין גיבור כמותו *משה רבנו נשאר בחוץ *האל"ף הזעירה *גילוי נקודת הענוה דווקא כאן *ה' מזמין את משה ויוצא אל בלעם *הדיבור מתייחד עם משה *קודש הקודשים - נקודת הייחוד *יבואו טהורים ויתעסקו במעשה טהורים * נבואת משה איננה אֶקְסְטָזָה רוחנית *גם חכמה וגם ענוה *לשעבד את הלב לעבודת ה'

הרב שמעון כהן | אדר תשע"ה