הלכה יומית

איסור אכילת דם

בית מדרש ג. אסף | אדר תשע"ח