הקרקע והפירות

אוצר בית דין לכתחילה

הראי"ה קוק זצ"ל אמנם העדיף להשתמש בפתרון של היתר המכירה, אולם כבר בשמיטה הבאה פתרון זה לא יהיה אפשרי מבחינה הלכתית. אוצר בית דין הוא הפתרון הראוי לחלק ניכר מהאתגרים שמציבה שנת השמיטה, אולם עדיף שהמדינה תיקח על עצמה את תפקידו של בית הדין.

הרב אליעזר איגרא | כסלו תשע"ה