הקרקע והפירות

ראש השנה יום הדין על מה?

לקראת שנת השמיטה

לקראת שנת השמיטה

הרב משה פנחס ליפשיץ | תשרי תשפ"ב