כנס לזכרו של הרב שאול ישראלי

כנס לזכרו של הרב שאול ישראלי

בית דין ארץ חמדה - גזית | י"ט סיוון תשפ"א