בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
45 שיעורים
  undefined
  29 דק'
  הלכות תשעה באב

  תשעה באב - יום צום או מועד?

  תשעה באב נקרא מועד ולכן נוהגים לא לומר בו תחנון ולא למנצח, וכי הוא יום מועד? המהר"ל מבאר שלידת המשיח היא בשיא החורבן, כיון שכדי לבנות בניין חדש חייבים קודם להרוס את הישן. הבני יששכר מבאר שדווקא בחורבן מופיע שיא הגעגועים בין עמ"י לישראל.

  הרב נתנאל איל | ו אב תשפ"ג
  undefined
  רביבים

  דיני תשעה באב שנדחה ליום ראשון

  דין מעוברות ומיניקות בתשעה באב נדחה - כדינן בשאר הצומות הקלים , אחרי השקיעה בשבת יש להימנע מאכילה ורחיצה, אך נהגו לחלוץ את הנעליים רק לאחר צאת השבת , במוצאי הצום פוקעים גם כל מנהגי האבלות של תשעת הימים , סיכה שאינה לשם תענוג, כגון וזלין לשפתיים סדוקות או משחה נגד עקיצות, מותרת בצום.

  הרב אליעזר מלמד | אב תשפ"ב
  undefined
  4 דק'
  הלכות תשעה באב

  נשים בהריון ומיניקות - בצום תשעה באב דחוי

  האם נשים הרות ומיניקות חייבות לצום בתשעה באב דחוי?

  הרב יצחק בן יוסף | ז' אב תשפ"ב
  undefined
  4 דק'
  נקודה בהלכה – הרב עודד מילר

  מי חייב לצום בתשעה באב נדחה?

  כאשר ט' באב חל בשבת, הצום נדחה ליום ראשון. מה הדינים של צום זה? האם יש להקל ליולדת, אשה בהריון ומניקה? הרב עודד מילר עושה סדר בהלכות בסרטון נוסף של סדרת 'נקודה בהלכה'.

  הרב עודד מילר | אב תשפ"ב
  undefined
  לב המועדים

  הלכות והליכות "תשעה באב שחל במוצ"ש"

  הרב יהודה לב | אב תשפ"ב
  undefined
  5 דק'
  הלכות תשעה באב

  איסור רחצה בחודש אב

  תנאי חיינו ובהרגלים האם מותר לנוהגים כרמ"א להתרחץ בתשעת הימים.

  הרב יצחק בן יוסף | ח' תמוז תשפ"ב
  undefined
  הלכות תשעה באב

  קיצור דיני תשעה באב שחל ביום ראשון

  הרב יוסף צבי רימון | אב תשפ"א
  undefined
  לב המועדים

  תשעה באב שחל ביום א

  הרב יהודה לב | אב תשפ"א
  undefined
  5 דק'
  נקודה בהלכה – הרב עודד מילר

  הלכות תשעה באב שחל במוצאי שבת

  הרב עודד מילר | ג' אב תשפ"א
  undefined
  הלכות תשעה באב

  מתי מתפללים ערבית?

  מתי ואיך מתפללים ערבית בערב ט' באב שחל במוצאי שבת?

  הרב יוסף צבי רימון | אב תשפ"א
  undefined
  הלכות תשעה באב

  סעודה מפסקת בשבת

  הרב יוסף צבי רימון | תמוז תשפ"א
  undefined
  הלכות תשעה באב

  הלכות תשעה באב

  א - תקנת צום תשעה באב. ב - כללי הצומות. ג - איסור אכילה ושתייה ודין חולים ויולדת. ד - מעוברות ומיניקות. ה - רחיצה. ו - רחיצה של מצווה. ז - סיכה, בשמים ועישון. ח - נעילת הסנדל. ט - תשמיש המיטה. י - תלמוד תורה. יא - שאלת שלום. יב - טיול והליכה לכותל המערבי. יג - ישיבה ושכיבה על הארץ. יד - עשיית מלאכה. טו - קריאת איכה והחשכת האור. טז - עננו, נחם, ברכת כהנים ותחנון. יז - הסרת הפרוכת, טלית ותפילין. יח - דברי תורה שבתפילה וברכת "שעשה לי כל צרכי". יט - דין יום עשירי באב. כ - דיני תשעה באב שחל בשבת ונדחה. כא - דין קטנים.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשפ
  undefined
  הלכות תשעה באב

  הלכות ערב תשעה באב

  א - דין סעודה מפסקת. ב - הגדרת המאכלים האסורים. ג - מנהגי סעודה מפסקת. ד - המעבר בין שבת לתשעה באב שחל במוצאי שבת. ה - כיצד מבדילים במוצאי שבת שהוא ט' באב.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשפ
  undefined
  רביבים

  תשעה באב שנדחה ליום ראשון

  מעוברות ומיניקות נוהגות בתשעה באב דחוי כמו בצומות הקלים, וכל קושי פוטר אותן מלצום * במהלך השבת אין לבטא אבלות, אך משקיעת החמה יש להימנע ממה שאינו הכרחי מצד השבת – נשארים בבגדי שבת, אבל לא אוכלים * בצאת השבת מבדילים בדיבור כדי שיהיה מותר לעשות מלאכה, ובצאת הצום מבדילים על הכוס כדי שיהיה מותר לאכול ולשתות * חולה שאוכל בתשעה באב צריך להבדיל * כחלק מעבודת האהבה והתיקון בימים אלה, ראוי גם להכיר את דמותו של הרב יצחק גינזבורג ולהעמיק בהבנת עמדותיו, שהן רחוקות ממה שטוענים נגדו

  הרב אליעזר מלמד | אב תשע"ט
  undefined
  עין יצחק

  כמה פעמים אומרים 'נחם' ומתי מניחים תפילין בתשעה באב?

  נוסח חתימת הברכה | מקור אמירת 'נחם' במנחה בלבד | דעת מרן ומנהג הספרדים. הסוברים שאין מניחים תפילין בתשעה באב | ההלכה שמניחים | מנהג הנחת תפילין בשחרית | להחזיר עטרה ליושנה

  הראשל"צ הרב יצחק יוסף | אב תשע"ח
  undefined
  רביבים

  כשתשעה באב חל בשבת

  מעוברות ומיניקות חלקית חייבות בצום גם השנה, אלא אם מרגישות קושי במהלך הצום. נשים שמיניקות הנקה מלאה – פטורות * האם וכיצד להתרחץ לפני שבת * מה אוכלים בסעודה השלישית ומתי לסיים אותה * מה מותר ומה אסור בזמן הביניים שבין שבת לתשעה באב * כיצד עושים הבדלה במוצאי השבת ובמוצאי הצום * מה ממנהגי האבלות נשאר ביום שאחרי הצום * בברית מילה בתשעה באב – לדעת רוב הפוסקים מותר להורים לאכול אחרי חצות היום, אך הציבור נוהג להחמיר ולצום כרגיל

  הרב אליעזר מלמד | אב תשע"ח
  undefined
  1:06
  הלכות תשעה באב

  מקור הלכות תשעה באב

  מתוך "יום האחדות" בישיבת בית אל י' אב תשע"ז

  מתוך "יום האחדות" בישיבת בית אל י' אב תשע"ז

  הרב מרדכי שטרנברג זצ"ל | י' אב תשע"ז
  undefined
  54 דק'
  הלכות תשעה באב

  "כי אם מאוס מאסתנו קצפת עלינו עד מאוד"

  מתוך "יום האחדות" בישיבת בית אל י' אב תשע"ז

  מתוך "יום האחדות" בישיבת בית אל י' אב תשע"ז

  הרב אליעזר מלמד
  undefined
  הלכות תשעה באב

  פרשת דברים-חזון ותשעה באב מדברי הרב אליהו זצוק"ל

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | אב תשע"ז
  undefined
  הלכות תשעה באב

  לימוד תורה בערב תשעה באב

  בית מדרש ג. אסף | אב תשע"ז
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il