הלכות תשעה באב

דיני מעוברת ומיניקה בצום

דני מעוברת ומיניקה בט' באב ושאר צומות

דני מעוברת ומיניקה בט' באב ושאר צומות

הרה"ג דוב ליאור | כ"ג תמוז התשע"ג