עין יצחק

כמה פעמים אומרים 'נחם' ומתי מניחים תפילין בתשעה באב?

נוסח חתימת הברכה | מקור אמירת 'נחם' במנחה בלבד | דעת מרן ומנהג הספרדים. הסוברים שאין מניחים תפילין בתשעה באב | ההלכה שמניחים | מנהג הנחת תפילין בשחרית | להחזיר עטרה ליושנה

הראשל"צ הרב יצחק יוסף | אב תשע"ח