בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
13 שיעורים
  undefined
  רביבים

  דיני תשעה באב שנדחה ליום ראשון

  דין מעוברות ומיניקות בתשעה באב נדחה - כדינן בשאר הצומות הקלים , אחרי השקיעה בשבת יש להימנע מאכילה ורחיצה, אך נהגו לחלוץ את הנעליים רק לאחר צאת השבת , במוצאי הצום פוקעים גם כל מנהגי האבלות של תשעת הימים , סיכה שאינה לשם תענוג, כגון וזלין לשפתיים סדוקות או משחה נגד עקיצות, מותרת בצום.

  הרב אליעזר מלמד | אב תשפ"ב
  undefined
  הלכות תשעה באב

  הלכות תשעה באב

  א - תקנת צום תשעה באב. ב - כללי הצומות. ג - איסור אכילה ושתייה ודין חולים ויולדת. ד - מעוברות ומיניקות. ה - רחיצה. ו - רחיצה של מצווה. ז - סיכה, בשמים ועישון. ח - נעילת הסנדל. ט - תשמיש המיטה. י - תלמוד תורה. יא - שאלת שלום. יב - טיול והליכה לכותל המערבי. יג - ישיבה ושכיבה על הארץ. יד - עשיית מלאכה. טו - קריאת איכה והחשכת האור. טז - עננו, נחם, ברכת כהנים ותחנון. יז - הסרת הפרוכת, טלית ותפילין. יח - דברי תורה שבתפילה וברכת "שעשה לי כל צרכי". יט - דין יום עשירי באב. כ - דיני תשעה באב שחל בשבת ונדחה. כא - דין קטנים.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשפ
  undefined
  הלכות תשעה באב

  הלכות ערב תשעה באב

  א - דין סעודה מפסקת. ב - הגדרת המאכלים האסורים. ג - מנהגי סעודה מפסקת. ד - המעבר בין שבת לתשעה באב שחל במוצאי שבת. ה - כיצד מבדילים במוצאי שבת שהוא ט' באב.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשפ
  undefined
  רביבים

  תשעה באב שנדחה ליום ראשון

  מעוברות ומיניקות נוהגות בתשעה באב דחוי כמו בצומות הקלים, וכל קושי פוטר אותן מלצום * במהלך השבת אין לבטא אבלות, אך משקיעת החמה יש להימנע ממה שאינו הכרחי מצד השבת – נשארים בבגדי שבת, אבל לא אוכלים * בצאת השבת מבדילים בדיבור כדי שיהיה מותר לעשות מלאכה, ובצאת הצום מבדילים על הכוס כדי שיהיה מותר לאכול ולשתות * חולה שאוכל בתשעה באב צריך להבדיל * כחלק מעבודת האהבה והתיקון בימים אלה, ראוי גם להכיר את דמותו של הרב יצחק גינזבורג ולהעמיק בהבנת עמדותיו, שהן רחוקות ממה שטוענים נגדו

  הרב אליעזר מלמד | אב תשע"ט
  undefined
  רביבים

  כשתשעה באב חל בשבת

  מעוברות ומיניקות חלקית חייבות בצום גם השנה, אלא אם מרגישות קושי במהלך הצום. נשים שמיניקות הנקה מלאה – פטורות * האם וכיצד להתרחץ לפני שבת * מה אוכלים בסעודה השלישית ומתי לסיים אותה * מה מותר ומה אסור בזמן הביניים שבין שבת לתשעה באב * כיצד עושים הבדלה במוצאי השבת ובמוצאי הצום * מה ממנהגי האבלות נשאר ביום שאחרי הצום * בברית מילה בתשעה באב – לדעת רוב הפוסקים מותר להורים לאכול אחרי חצות היום, אך הציבור נוהג להחמיר ולצום כרגיל

  הרב אליעזר מלמד | אב תשע"ח
  undefined
  54 דק'
  הלכות תשעה באב

  "כי אם מאוס מאסתנו קצפת עלינו עד מאוד"

  מתוך "יום האחדות" בישיבת בית אל י' אב תשע"ז

  מתוך "יום האחדות" בישיבת בית אל י' אב תשע"ז

  הרב אליעזר מלמד
  undefined
  רביבים

  אכילת קפה בתשעה באב

  משנה: מי שהימנעות מקפה גורמת לו כאבי ראש רשאי בתשעה באב לבלוע אבקת קפה בלי מים * מי שהימנעות מצחצוח שניים גורמת לו צער רשאי לצחצחן בתשעה באב ובלבד שלא יבלע מים * המנהג לשבת ולשכב על הארץ בתשעה באב, וכיצד ינהג מי שהדבר קשה לו * השאלה מדוע קרתה השואה גדולה מכל התשובות * ההתחלנות וההתבוללות באירופה וההימנעות מעלייה לארץ * הגאולה תבוא בזכות הסקת מסקנות מתוך הייסורים * גאולה מתוך לימוד תורה משותף של גדולי תורה ושל 'בעלי בתים'

  הרב אליעזר מלמד | תשע"ג
  undefined
  רביבים

  מן החורבן אל הגאולה

  המנהגים השונים לגבי רחיצה בתשעת הימים והדין בזמננו ומקומנו. ייסורי הגלות מביאים את הגאולה רק כשמצטרפת לכך הפקת לקחים מתוך לימוד תורה. לימוד תורה של 'בעלי בתים' ושל תלמידי חכמים.

  הרב אליעזר מלמד
  undefined
  הלכות תשעה באב

  ממעטין בשמחה

  איסור כביסה ולבישת מכובס בתשעת הימים, ומה יעשה מי ששכח להכין בגדים ● כשמכבסים לתינוקות, אין להוסיף למכונה בגדי גדולים ● מותר להתרחץ לשם ניקיון ולהסרת ריח זיעה.

  הרב אליעזר מלמד | אב תשס"ח
  undefined
  רביבים

  תשעה באב שחל במוצ"ש

  כיצד מתרחצים ערב שבת חזון * כשערב תשעה באב חל בשבת לא נוהגות ההגבלות של סעודה מפסקת * דיני תשעה באב בזמן בין השמשות ובזמן תוספת שבת * דיני הבדלה כשחל תשעה באב במוצאי שבת.

  הרב אליעזר מלמד | אב תשס"ח
  undefined
  הלכות תשעה באב

  מדיני העינוי והאבלות

  מותר לשטוף כלים בתשעה באב אע"פ שגם הידיים נשטפות ● האם מותר לנגב את הפנים במגבת לחה ● דין מי שמצטער אם לא ירחץ את פיו ● נטילת ידיים בבוקר, לפני תפילה וביציאה מהשירותים ● האם מותר להריח בשמים?

  הרב אליעזר מלמד | ג אב תשס"ז
  undefined
  הלכות תשעה באב

  התפילות בתשעה באב

  סדר התפילות בתשעה באב.

  הרב אליעזר מלמד | תמוז התשס"א
  undefined
  הלכות תשעה באב

  דיני ערב תשעה באב שחל בשבת

  הלכות: שבת חזון. המעבר משבת לצום. הבדלה

  הרב אליעזר מלמד | תמוז התשס"א
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il