האבילות על החורבן

בכיה של חינם ובכיה של דורות

יום עיון בישיבת בית אורות.

תשעה באב שחל בשבת, מדוע אינו דוחה אותו. הסיבה שבגללה נחרבו בית ראשון ושני והתיקון שיביא לבניינו של הבית השלישי.

הרב דני איזק | כ' תמוז תשע"ה