שמחת החג

שמחה בכמה רמות

על שמחת בית השואבה ועל השמחה בחג הסוכות.

הרב משה ארנרייך | תשס"ד