חסידים מספרים

ריקוד של קדושה

יסודה של תורת החסידות בנוי על הכלל האומר כי אין מקום פנוי ממנו יתברך. המציאות כולה מלאה את הנוכחות האלוקית. על האדם רק למצוא ולחשוף את הנוכחות הזו. בשל כך יש לעבודה בגשמיות, כלומר לעשייה גשמית, משמעות מרכזית בתורת החסידות.

הרב אריה הנדלר | תשרי תשס"ו