שמחת החג

שמחת בית השואבה

בכל חגי ישראל מצווה להיות בשמחה, ובחג הסוכות נתרבו שמחות עד לחגיגת הריקוד בבית השואבה.

הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל | י"ד בתשרי תשס"ז