שמחת החג

שמחה בזמנים קשים

עוברים על תושבי הגוש שגורשו ימים קשים, כיצד ניתן להתמודד עם מצוות השמחה בזמן כזה?

הרב אברהם אבא וינגורט | י"ג בתשרי תשס"ו