שמחת החג

תולדות המנהג לזכר שמחת בית השואבה

פרק י

א. שמחת בית השואבה בית המקדש ב. זכר למקדש

הרב יהודה זולדן | תשס"ח