שמחת החג

חג הסוכות במקדש

שורש השמחה הוא במקדש, והזמן המסוגל לכך ביותר הוא בסוכות, הרב מקובר על עילוי המים התחתונים לשורשם, ועל גילוייה של השמחה

הרב מנחם מקובר | ו תשרי תשס"ח