תנ"ך ונוספים

מי ניגן בשמחת בית השואבה

במשנה נאמר שהלויים ניגנו בשמחת בית השואבה, אך הרמב"ם פסק שכל מי שיודע לנגן ניגן. מדובר במחלוקת שקשורה להבנת משמעות ברית בין הבתרים, והרמב"ם פסק כהכרעת דויד המלך.

הרב מרדכי הוכמן | כסליו תשפ"ב