שמחת החג

סוכות חג השמחה והמים

מדוע קוראים מגילת קהלת בחג הסוכות, הרי זו מגילה שמלאה בפסימיות וייאוש מן העולם, ואילו חג הסוכות הוא חג השמחה, כפי שכתוב בתורה לגבי חג הסוכות: "ושמחת בחגך... והיית אך שמח"? מדוע יש מצווה מיוחדת לשמוח דוקא בחג הסוכות? מה הסיבה שקבע ה' את חג הסוכות בתקופה הזאת של השנה דוקא? מדוע הסכך, חייב להיות דוקא מן הצומח? מדוע מנסכים בחג הסוכות את המזבח במים, בנוסף לניסוך היין שהיה כל יום?

הרב הלל מרצבך | תשרי תשס"ט