שמחת החג

תהליך התשובה השנתי שמגיע לשיאו בשמחת בית השואבה

"בצלו חמדתי וישבתי ופריו מתוק לחכי". בחג בסוכות נגמר תהליך התשובה של המים התחתונים העולים לניסוך על גבי המזבח וכן תשובתו של האדם עד כדי ישיבה ומנוחה. וטועמים את טעם הפרי לעתיד לבא בישיבה בסוכה.

הרב אלקנה ליאור | י"ט תשרי תשפ"א