שמחת החג

שמחת בית השואבה וניסוך המים

אם התכלית היא ניסוך המים על גבי המזבח למה אנו שמחים על השאיבה? בחג הסוכות אנו מרגישים את העונג והמתיקות שבמטרה בדרך. טעם העץ וטעם הפרי שווים.

הרב חיים שרייבר | י"ז תשרי תשפ"א