שמחת החג

ושמחת בחגך

מדרגות בשמחת החג. ישיבה בסוכה כשמחה פרטית, יהודי לסוכתו. ושמחה כללית בעת העלייה לרגל ומביאה גם לשמירה וברכה פרטית.

הרב עידו יעקובי | י"ט תשרי תשפ"א