שמחת החג

שמחת בית השואבה - שמחה ללא גבולות

מדוע בזמן בית המקדש כאשר חגגו את שמחת בית השואבה הדירו שינה מעיניהם ושמחו ללא הרף?

הרה"ג אברהם יצחק הלוי כלאב | תשס"ד