שו"ת "במראה הבזק"

מנה חמה, הכנתה בשבת

רבנים שונים | אייר תשע"ב