מלאכות שבת

פתיחת אוהל מתקפל (גזיבו) והזזתו בשבת בקורונה

הרב יוסף צבי רימון | ו' טבת תשפ"א