בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
25 שיעורים
  undefined
  נושאים נוספים

  מוקצה ג'

  יג - כלים שנשברו ובגדים שהתבלו, יד - ההיתר לטלטל מוקצה מהצד ובגופו, טו - נטל מוקצה בהיתר או בטעות ודין קטן.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשע"א
  undefined
  נושאים נוספים

  מוקצה ב'

  ז - כלים שמלאכתם לאיסור , ח - כלים שמשמשים להיתר ואיסור, ט - כלים שמלאכתם להיתר ומאכלים וספרים, י - מוקצה בבין השמשות משום איסור או מצווה, יא - איסור לבטל כלי מהיכנו, יב - היתר סילוק דברים מטונפים - גרף של רעי.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשע"א
  undefined
  נושאים נוספים

  מוקצה א'

  א - יסוד האיסור, ב - כללי מוקצה, ג - מוקצה מחמת גופו, ד - מוקצה מחמת חסרון כיס, ה - בסיס לדבר האסור - נעשה על ידי פעולה מודעת, ו - המשך.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשע"א
  undefined
  נושאים נוספים

  צביון השבת ג'

  יב - המותר והאסור בקריאה, יג - משחקים בשבת, יד - שכר שבת, טו - הכנה משבת לחול וסידור הבית והשולחן, טז - היתרים להכין משבת לחול, יז - ניגון בכלי זמר והשמעת קול , יח - מחיאת כף וריקוד, יט - מוזיקה וסרטים ממכשירים אלקטרוניים.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשע"א
  undefined
  נושאים נוספים

  צביון השבת ב'

  ה - מעשה בית דין, נישואין, תרומות ומעשרות וטבילה, ו - טבילה ומדידה בשבת , ז - הליכה בנחת, ריצה וקפיצה, ח - התעמלות ואופניים, ט - הליכה לצורך חול , י - דיבור בענייני מלאכה וחשבונות , יא - הליכה ודיבור לצורך מצווה.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשע"א
  undefined
  נושאים נוספים

  צביון השבת

  א - המצווה לשמור על צביון השבת כיום מנוחה, ב - מקח וממכר , ג- קבלת מוצרים מחנות ומסעדה, ד - הלוואה השאלה ומתנה.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשע"א
  undefined
  מלאכות שבת

  כותב מוחק וצובע

  בו יבוארו גם מלאכות: מפשיט, מעבד, ממחק ומשרטט.

  א - כתיבה ומחיקה , ב - גדרי האיסור וההיתרים לצורך פיקוח נפש, ג - מחיקה וכתיבה שנעשים דרך אגב, ד - כתיבה דרך ארעי ומשחקי אותיות ופאזל, ה - מלאכת צובע, ו - מלאכת מפשיט, מעבד, ממחק ומשרטט.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשע"א
  undefined
  מלאכות שבת

  בונה סותר בבית וכלים

  א - כללי בונה וסותר ומכה בפטיש, ב - מלאכת בונה בקרקע וסייגים לזה, ג - חיבור דברים לבית ולקרקע, ד - מלאכת אוהל מהתורה ומדברי חכמים , ה - מדיני אוהל , ו - האסור והמותר בכלים, ז - איזו הרכבה ופירוק מותרים בכלים , ח - כלים שהתקלקלו אימתי מותר לתקנם, ט - ניקוי רצפה ותיקונים בבית , י - מחתך, יא - פתיחת קופסאות שימורים, יב - פתיחת שקיות חלב וסוכר, יג - פתיחת בקבוקים , יד - פתיחת פחיות והפרדת גביעים ,

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשע"א
  undefined
  מלאכות שבת

  הטיפול בגוף

  ה - סיכת שמנים ובשמים ומריחת קרמים ומשחות, ו - סבון נוזלי וקשה ושימוש במגבונים, ז - צחצוח שיניים ומשחת שיניים, ח - רחצה בשבת, ט - שחייה וטבילה בשבת.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשע"א
  undefined
  מלאכות שבת

  מלאכות הבגד

  ט - קיפול הטלית בשבת ועוד דינים, י - תופר, יא - קורע, יב - טיטולים ופלסטרים ודבקיות, יג - קושר ומתיר, יד - קשרים אסורים, טו - קשרי עניבה וקשר יחיד, טז - דינים שונים.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשע"א
  undefined
  מלאכות שבת

  הכנת מאכלים

  א - מלאכת טוחן, ב - חיתוך ירקות ומיעוך בננה ואבוקדו, ג - מלאכת לש, ד - מותר להכין עיסה רכה בשינוי , ה - אם מותר לעשות עיסה עבה בשינוי, ו - דברים שמותר לערבבם כדרכם או בשינוי, ז - דינים שונים , ח - סחיטת פירות, ט - איסור כבישה ומליחה במאכלים, י - צביעה במאכלים, יא - כתיבה, בניין ומירוח במאכלים, יב - ריסוק קרח למים והפיכת קרוש לנוזלי ולהיפך.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשע"א
  undefined
  רביבים

  לצורך פיקוח נפש, לא לצורך התפנקות

  מחללים שבת כדי ללוות יולדת לבית החולים. הדעה המקובלת היא שבשבת יש להסתפק במלווה אחד ולא יותר. גם לדעת המתירים להרבות במלווים על פי בקשת היולדת, יש לבדוק היטב עד כמה מדובר בצורך חיוני.

  הרב אליעזר מלמד | סיוון תש"ע
  undefined
  מלאכות שבת

  הלכות בורר

  פרק ט"ו

  א - ארבע המלאכות הקשורות למלאכת 'בורר', ב - דרך אכילה מותר ודרך מלאכה אסור, ג - שני מיני מאכלים מעורבים, ד - האיסור רק בתערובת, ה - איסור הוצאת פסולת מתוך אוכל, ו - לאלתר, ז - ביד ולא בכלי , ח - הסרת קליפות וגלעינים, ט - עצמות שבדגים ובבשר, י - הוצאת גרעיני אבטיח ופירות שנרקבו, יא - סינון משקים, יב - הפרדת מרק מחתיכות אוכל שבתוכו, יג - דינים נוספים בהפרדת נוזלים ממאכלים, יד - תיון ושקית תה, טו - הוצאת חרקים מאוכל ועוד דינים, טז - כלים, משחקים, סכו"ם וספרים, יז - מלאכת דש, יח - פיצוח אגוזים שקדים ובוטנים.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשע"א
  undefined
  מלאכות שבת

  מלאכות שבצומח א'

  א - חורש, ב - גרירת חפצים והסעת עגלה, ג - זורע .

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשע"א
  undefined
  מלאכות שבת

  מלאכות שבצומח ב'

  ד - השקיה , ה - שימוש בכיור שמימיו נשפכים בחצר, ו - קוצר.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשע"א
  undefined
  מלאכות שבת

  מלאכות שבצומח ג'

  ז - איסור שימוש באילן, ח - דינים נוספים, ט - ענפים ופרחים שבאגרטל, י - עציץ.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשע"א
  undefined
  מלאכות שבת

  מלאכות שבצומח ד'

  הלכות: מעמר; דש; פיצוח אגוזים שקדים ובוטנים.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשע"א
  undefined
  מלאכות שבת

  מדני חשמל ומכשיריו ב'

  חשמל ומכשיריו

  ז - כפתור ויסות לתרמוסטט, ח - פתיחת מקרר ותנור חשמלי וכניסה לחדר עם מזגן, ט - מקרר ששכחו לנתק את הנורה שבו, י - מדיח כלים, יא - דלתות חשמליות , יב - חדרים שבכניסה אליהם נדלק אור, יג - שימוש באינטרקום, מסך ופעמון בכניסה לבניין , יד - פעילות חיישנים ברשות הרבים ובבית, טו - מערכות אזעקה בשבת , טז - כיבוי אזעקה שהופעלה בשבת, יז - שעון מעורר ושעון אלקטרוני ואלבום דיגיטאלי, יח - פתרונות גרמא של מכונים שונים.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשע"א
  undefined
  מלאכות שבת

  הלכות בישול בשבת א'

  א - הקדמה , ב - כללי הלכות בישול, ג - בישול אסור, חימום מאכל מבושל מותר, ד - חום שהיד סולדת בו, ה - בישול בתבשיל נוזלי ומנהג הספרדים, ו - מנהג תימנים ואשכנזים בתבשיל נוזלי.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשע"א
  undefined
  מלאכות שבת

  הלכות בישול בשבת ב'

  ז - כלי ראשון, שני ושלישי, ח - הכנת תה בשבת, ט - עירוי רותחים לכוס רטובה , י - האם גוש חם מבשל? , יא - בישול אחר אפיה וכדומה, יב - מגיס - ערבוב, יג - הוספת מים לתבשיל שעל הפלטה כדי שלא ישרף.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשע"א
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il