מלאכות שבת

חילול שבת לצורך קטן

מתוך יום עיון כולל גבעת אסף

מתוך יום עיון כולל גבעת אסף

הרב גיורא ברנר | ג' סיוון תש"ע