מלאכות שבת

נולד, מיגו דאיתקצאי, ודיני מוקצה ביום טוב

הרב מיכאל יומטוביאן | אלול תשע"ח