מלאכות שבת

חימום מאכלים לשבת

יום עיון כולל גבעת אסף

השהייה והטמנה. מה הם הדינים השונים בין השהייה להטמנה, האם שני הדינים הם בעצם אחד? שיעור בסיס בהלכות בישול בשבת.

הרה"ג אברהם יצחק הלוי כלאב | ג' סיוון תש"ע