קדושים

האיסור בעשיית קעקוע

ביאור בעומק האיסור בעשיית קעקע והנזק הנגרם מכך.

הרב יחיאל חזן | ח' אייר תשפ"ג