קדושים

קדושים תהיו – לאט ועם כולם

אידיאל הקדושה מוטמע עמוק בחיים התורניים של עמך בית מישראל; חטיפת מלאכים – מה פירוש? קדוש? אתה לא לבד! נפגשים ב'סור מרע'.

הרב יחזקאל פרנקל | ניסן תשס"ה