קדושים

רמב"ן על פרשת קדושים

מהו הסוד של השעיר לעזאזל? האם זוהי עבודה זרה? האם מותר להיות נבל ברשות התורה?

הרב חיים כץ | כ"ז ניסן תשפ"ב