שיחות לחג החנוכה

האהבה שלנו היא לא אפלטונית

חיים ברנסון | כסלו תשע"ח