שיחות לחג החנוכה

למה קוראים לחנוכה חנוכה?

הרב נתנאל טל שאוליאן | כסליו תשפ"ב