שיחות לחג החנוכה

יום העצמאות הראשון בימי בית שני

מתוך מגד טבת תש"ע

החשמונאים היו מלכים מועמדים על פי הסכמת האומה.. כשמתמנה מנהיג האומה לכל צרכיה בסגנון מלכותי, על פי דעת הכלל ודעת בית דין, ודאי עומד הוא במקום מלך לעניין משפטי המלוכה הנוגעים להנהגת הכלל (משפט כהן עמ' של"ח).

הרב חגי לונדין | טבת תש"ע