שיחות לחג החנוכה

ועל המלחמות? - למה מותר להילחם ביונים?

בירור התוקף ההלכתי של מלחמות המכבים ע"פ השיטות השונות. למה יהודה החזיר מעורכי המלחמה? מבט אמוני על נס המלחמה לעומת שאר הניסים.

הרב ש. יוסף וייצן | כ"ה כסלו תש"פ