שיחות לחג החנוכה

זמן הדלקת נר חנוכה

צריך להדליק נר חנוכה בשקיעה. נחלקו הראשונים מהי השקיעה עליה מדבר. השיעור דן בשיטות השונות ומבאר פשט בדת הרמב"ם שלכתחילה הצריך בדיוק בשקיעה.

הרב אליעזר בן פורת | כ"א כסלו תש"פ