שיחות לחג החנוכה

קרבות החשמונאים בראי חז"ל

שיעור בלימוד מונחה

על קרבות החשמונאים בבית חורון ובחדשה בראי חז"ל.

הרב יואל ליברמן | כסלו תשע"ב