הלכה יומית

הלכות חנוכה

עיקרי ההלכות מדוע אין מסכת חנוכה במשנה? מדיני על הניסים?

בית מדרש ג. אסף | כסלו תשע"ז