עיונים בעניני חנוכה

המלחמה עקרונית בין ישראל ליוון

עניינה המרכזי של כל אחת מארבע המלכויות, תפקידם ומלחמתם בדרכו של עם ישראל , תוך התמקדות בכוחה של חוכמת יוון והתמודדות היהודים כנגדה. לאור ספר "נר מצווה" של המהר"ל.

הרב יוחאי פרלמן | כ"ד כסלו תשפ"ג