נקודה בהלכה – הרב איתן מינקוב

זמן הדלקת נרות חנוכה

באיזה שעה מדליקים נרות חנוכה? מה עושים כשאב המשפחה מגיע מאוחר? ומה עושים שצריך לצאת למסיבת חנוכה לפני השקיעה? הרב איתן מינקוב מאתר ישיבה עושה סדר בדיני הדלקת נרות חנוכה.

הרב איתן מינקוב | כסלו תשפ"ג